Stowarzyszenia

Dom Kultury w Woli Gułowskiej ściśle współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Adamów. Dzięki wzajemnej współpracy udaje się podejmować wspólne inicjatywy
w zakresie działań społeczno ? kulturalnym, często o ogólnopolskim zasięgu. Przedstawiciele stowarzyszeń poprzez swą działalność czynnie uczestniczą w wielu wydarzeniach organizowanych przez Dom Kultury. Na terenie gminy działają:

– Towarzystwo Przyjaciół Adamowa i okolicy (założone
w 1987 r.)

– Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej ( założone w 2008 r.)

– Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Adamów ?Jedność? z Sobiski (założone w 2007 r.)

– Stowarzyszenie Oświatowe ?Kaganek? z Zakępia (założone w 2011 r.)

– Ludowy Klub Sportowy ?Sokół? Adamów (założone w 1949 r.)

– Klub biegacza V- Max (założony 2009 r.)

oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Adamowa, Woli Gułowskiej i Hordzieżce z działającymi przy nich zespołami ludowymi.